ZARZĄD
Prezes Zarządu
Stanisław Jakiel

Wiceprezes Zarządu
Janusz Draguła

Skarbnik
Alina Malinowska

Sekretarz
Ewa Tabisz

Członkowie Zarządu
Urszula Brzuszek

Jan Kędra
Alicja Pocałuń
Szymon Stapiński
Stanisław ŻelaznowskiKOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Komisji
Marek Owsiany

Wiceprzewodniczący Komisji
Marta Częczek 

Członek Komisji
Jacek Cetnarowicz 

RADA

Przewodniczący Rady
Edward Rozenbajgier


Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Szul

Członkowie Rady
Witold Biłas
Tomasz Bocheński
Tomasz Brzana
Danuta Czaja
Danuta Czerwińska
Wojciech Czopek
Jakub Irzyk
Anna Kłak
Henryk Kozik
Stanisław Łobodziński
Stanisław Pająk
Bronisław Przyczynek
Katarzyna Szmyd

LISTA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA BRZOZOWSKA”