ZARZĄD
Prezes Zarządu
Janusz Draguła

Wiceprezes Zarządu
Józef Rzepka

Skarbnik
Maria Leń

Sekretarz
Ewa Tabisz

Członkowie Zarządu
Jerzy F. Adamski
Urszula Brzuszek
Agnieszka Baran
Stanisław Jakiel
Jan Kędra


KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Komisji
Marek Owsiany

Wiceprzewodniczący Komisji
Piotr Sabat

Członek Komisji
Elżbieta Płonka

RADA

Przewodniczący Rady
Edward Rozenbajgier


Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Szul

Członkowie Rady
Witold Biłas
Tomasz Bocheński
Tomasz Brzana
Danuta Czaja
Danuta Czerwińska
Wojciech Czopek
Anna Kłak
Henryk Kozik
Stanisław Łobodziński
Paweł Mentelski
Stanisław Pająk
Bronisław Przyczynek
Katarzyna Szmyd

LISTA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA BRZOZOWSKA”