ZARZĄD
Prezes Zarządu
Janusz Draguła

Wiceprezes Zarządu
Józef Rzepka

Skarbnik
Maria Leń

Sekretarz
Ewa Tabisz

Członkowie Zarządu
Jerzy F. Adamski
Urszula Brzuszek
Agnieszka Baran
Stanisław Jakiel
Jan Kędra


KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Komisji
Marek Owsiany

Wiceprzewodniczący Komisji
Piotr Sabat

Członek Komisji
Elżbieta Płonka

RADA
Przewodniczący Rady
Piotr Tasz

Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Szul

Członkowie Rady

Zdzisława Baran
Tomasz Brzana
Danuta Czerwińska
Jan Dudycz
Henryk Kozik
Edyta Kuczma
Stanisław Łobodziński
Paweł Mentelski
Zofia Morajko
Stanisław Pająk
Bronisław Przyczynek
Edward Rozenbajgier
Stanisław Żelaznowski

LISTA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA BRZOZOWSKA”