Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska" (LGD) realizuje działania związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2029. Umożliwi to pozyskanie środków finansowych na rozwój obszaru objętego działaniem LGD, czyli obszaru gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec, a tym samym poprawę warunków życia mieszkańców. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli na określenie potencjału rozwojowego obszaru LGD, jak również na zdiagnozowanie problemów i wyzwań naszej lokalnej społeczności. Państwa opinie i sugestie są jednocześnie niezbędne dla właściwego sformułowania celów oraz do zaplanowania zadań i przedsięwzięć, które będą odpowiadać zdiagnozowanym potrzebom.

Ankieta dostępna jest online (tutaj): ANKIETA

Ankietę można również pobrać poniżej w wersji PDF - wydrukować, wypełnić i odesłać lub dostarczyć do LGD „Ziemia Brzozowska” w dowolnej formie (e-mail, poczta tradycyjna lub osobiście do biura LGD).

Do pobrania: Ankieta LGD

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!