Granty

Zadanie w ramach projektu grantowego w zakresie
Atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego (nabór nr 3/2018/G)

I Bieg im. Lotnej Kompanii Szturmowej
por. Stanisława Maczka
oraz Haczowskich Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1918 - 1921

Zadanie w ramach projektu grantowego w zakresie
Promocja obszaru LGD (nabór nr 2/2018/G)

Festiwal Smaków

1 czerwca br. w Jasienicy Rosielnej odbył się „Festiwal Smaków Ziemi Brzozowskiej” zorganizowany przez Stowarzyszenie Kobiet „Gosposiada” w ramach zadania Wydanie publikacji „Smak, aromat i zdrowie – potrawy z Ziemi Brzozowskiej”.

Zadanie to Stowarzyszenie „Gosposiada” realizuje w ramach grantu powierzonego przez LGD „Ziemia Brzozowska”, a jego celem jest promocja walorów kulinarnych gmin z obszaru objętego LSR poprzez wydanie publikacji pod nazwą „Smak, aromat i zdrowie – potrawy z Ziemi Brzozowskiej”.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” realizuje projekt grantowy pn. ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO NA OBSZARZE LGD „ZIEMIA BRZOZOWSKA” POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYDARZEŃ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.


Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” realizuje projekt grantowy pn. PROMOWANIE WALORÓW OBSZARU LGD „ZIEMIA BRZOZOWSKA” POPRZEZ WYDANIE PUBLIKACJI I MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” realizuje projekt grantowy pn. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZARU LGD „ZIEMIA BRZOZOWSKA” POPRZEZ WSPARCIE PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W SFERZE KULTURY.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.