Zadanie w ramach projektu grantowego w zakresie
Atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego (nabór nr 3/2018/G)

gimnazjada