Zadanie w ramach projektu grantowego w zakresie
Atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego (nabór nr 3/2018/G)

I Bieg im. Lotnej Kompanii Szturmowej
por. Stanisława Maczka
oraz Haczowskich Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1918 - 1921