I Bieg im. Lotnej Kompanii Szturmowej
por. Stanisława Maczka
oraz Haczowskich Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1918 - 1921