Zadanie w ramach projektu grantowego w zakresie
Promocja obszaru LGD (nabór nr 2/2018/G)

Festiwal Smaków

1 czerwca br. w Jasienicy Rosielnej odbył się „Festiwal Smaków Ziemi Brzozowskiej” zorganizowany przez Stowarzyszenie Kobiet „Gosposiada” w ramach zadania Wydanie publikacji „Smak, aromat i zdrowie – potrawy z Ziemi Brzozowskiej”.

Zadanie to Stowarzyszenie „Gosposiada” realizuje w ramach grantu powierzonego przez LGD „Ziemia Brzozowska”, a jego celem jest promocja walorów kulinarnych gmin z obszaru objętego LSR poprzez wydanie publikacji pod nazwą „Smak, aromat i zdrowie – potrawy z Ziemi Brzozowskiej”.

Do współpracy przy opracowaniu publikacji zaproszone zostały Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu brzozowskiego, które specjalnie na Festiwal przygotowały potrawy w celu wykonania ich fotografii, które wraz z przepisami zostaną zamieszczone w publikacji.

Publikacja zostanie wydana w ramach projektu grantowego pn. PROMOWANIE WALORÓW OBSZARU LGD „ZIEMIA BRZOZOWSKA” POPRZEZ WYDANIE PUBLIKACJI I MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Fot.: Elżbieta Boroń - Brzozowska Gazeta Powiatowa