Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” realizuje projekt grantowy pn. ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO NA OBSZARZE LGD „ZIEMIA BRZOZOWSKA” POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYDARZEŃ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.


Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego Ziemi Brzozowskiej oraz poprawa dostępu do atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego poprzez organizację 10 wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną

Przyznana kwota pomocy: 209 121,00 zł.
Poziom dofinansowania: 100%

Projekt grantowy realizuje następujące cele i wskaźniki Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” na lata 2016-2022 (LSR):
1) Cel ogólny 2. Wzmocnienie kapitału społecznego Ziemi Brzozowskiej i aktywizacja społeczności lokalnej.
2) Cel szczegółowy 2.2. Wypromowane walory obszaru LGD i atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego.
3) Przedsięwzięcie 2.2.2. Atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego.
4) Wskaźnik produktu 2.2.2. Liczba wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną.
5) Wskaźnik rezultatu 2.2. Liczba uczestników wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną.

W ramach projektu grantowego zrealizowanych zostanie 10 zadań, które zostały wyłonione w naborze o powierzenie grantu.
1) „Upowszechnianie zdrowej rywalizacji sportowej”, realizowane przez Stowarzyszenie Sportowe Orzełki Brzozów
2) Haczów Quest - graj, szukaj skarbu i zwiedzaj Ziemię Brzozowską!, realizowane przez STOWARZYSZENIE INICJATYWY
3) „Ikona Rodzi ikonę. Warsztaty malowania ikon”, realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Grabownica Starzeńska
4) Rodzinny piknik promocji zdrowia – biegaj i baw się!, realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Haczowie
5) W zdrowym ciele, zdrowy duch, realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Domaradzu
6) Warsztaty Modelarskie. Podkarpacki Konkurs Kartonowych i Plastikowych Modeli Redukcyjnych Przysietnica 2019, realizowane przez GALICYJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKATORÓW - PROM
7) „SOBOTA W SIODLE” - CYKL CZTERECH WYJAZDOWYCH ZAJĘĆ JAZDY KONNEJ WZBOGACONYCH EKOLOGICZNYMI PAKIETAMI EDUKACYJNYMI I FORMAMI REKREACJI SKIEROWANY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH, ICH RODZIN, BLISKICH I OPIEKUNÓW Z TERENU POWIATU BRZOZOWSKIEGO, realizowane przez STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „WSRÓD PRZYJACIÓŁ” W BRZOZOWIE
8) Od małego na całego – sportowa aktywizacja mieszkańców obszaru LGD Ziemia Brzozowska, realizowane przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "GRABOWIANKA" w Grabówce
9) GIMNAZJADA - festyn rekreacyjno-sportowy, realizowane przez Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju Szkoły
10) Dni Gminy Dydnia 2019, realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia

Wszystkie zaplanowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego pn. ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO NA OBSZARZE LGD „ZIEMIA BRZOZOWSKA” POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYDARZEŃ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ służą wzmocnieniu kapitału społecznego poprzez aktywizację społeczności lokalnej oraz zapewnienie mieszkańcom atrakcyjnych form wypoczynku oraz rekreacji.

Zestawienie rzeczowo-finansowe – (do pobrania)