Granty

biegaj i baw się

I Bieg im. Lotnej Kompanii Szturmowej
por. Stanisława Maczka
oraz Haczowskich Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1918 - 1921

Festiwal Smaków

1 czerwca br. w Jasienicy Rosielnej odbył się „Festiwal Smaków Ziemi Brzozowskiej” zorganizowany przez Stowarzyszenie Kobiet „Gosposiada” w ramach zadania Wydanie publikacji „Smak, aromat i zdrowie – potrawy z Ziemi Brzozowskiej”.

Zadanie to Stowarzyszenie „Gosposiada” realizuje w ramach grantu powierzonego przez LGD „Ziemia Brzozowska”, a jego celem jest promocja walorów kulinarnych gmin z obszaru objętego LSR poprzez wydanie publikacji pod nazwą „Smak, aromat i zdrowie – potrawy z Ziemi Brzozowskiej”.