loga 11

1. UMOWA RAMOWA WRAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZAŁĄCZNIKAMI
Umowa ramowa
Zał. 1. LSR wraz z załącznikami
Zał. 2. Plan komunikacji z lokalną społecznością

1.1. Aneks nr 1 do umowy ramowej

 

2. STATUT LGD

 

3. HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW
3.1. Harmonogram naborów wniosków na 2024 r.

 

4. PLAN KOMUNIKACJI Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ

4.1. Plan komunikacji z lokalną społecznością na 2024 r.