Drukuj

- Procedura oceny i wyboru operacji (z załącznikami) – obowiązująca od 06.04.2017 do 20.12.2017

 

- Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców (z załącznikami) – obowiązująca od 28.12.2015 do 07.06.2018Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców (z załącznikami) – obowiązująca od 28.12.2015 do 07.06.2018