W dniu 29.02.2024 r. o godzinie 9.00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” odbędzie się szkolenie dla członków Rady i pracowników Biura LGD „Ziemia Brzozowska”.

Szkolenie obejmować będzie następującą tematykę: Zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność LGD "Ziemia Brzozowska"