Operacja pn. "Aktywni na trasach Nordic Walking" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

rajdlutow1123m rajdust1125

Do pobrania:

Regulamin wydarzenia – Lutowiska

Regulamin wydarzenia - Ustjanowa Górna