W dniu 23 października Biuro LGD 

czynne do godz 10:00

z powodu udziału pracowników w szkoleniu