W dniu 10.07.2023 r. o godz. 16.00 w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady dot. weryfikacji protestu od decyzji Rady LGD w związku z oceną operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, dotyczącą operacji złożonej w ramach naboru wniosków numer 3/2023 w zakresie ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Wybór Komisji skrutacyjnej.
4. Weryfikacja wyników dokonanej oceny operacji w zakresie zarzutów podnoszonych w proteście.
5. Sprawy bieżące.