W związku z planowanymi dwoma naborami wniosków w zakresie Rozwoju infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej oraz Rozwoju infrastruktury drogowej LGD „Ziemia Brzozowska” zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, którego tematyka obejmować będzie zasady ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 (LSR) wdrażanej przez LGD „Ziemia Brzozowska”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 29.12.2022 r. o godzinie 15.00 w sali Myśliwskiej Hotelu ALTA w Brzozowie przy ul. 3 Maja 53.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020