Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” informuje, że zgodnie z Wytycznymi nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 05.10.2022-15.12.2022 przeprowadzona została zewnętrzna ewaluacja efektów i poziomu wdrażania LSR na obszarze działania LGD za okres od 23.05.2016 r. do 30.06.2022 r.

Do pobrania:
Raport z ewaluacji zewnętrznej