W związku z trwającym procesem aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 (LSR) zwracamy się z prośbą o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety dla mieszkańców obszaru objętego działaniem LGD dotyczącej badania potrzeb społeczności lokalnej.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Biura LGD „Ziemia Brzozowska” (osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną) do 30.11.2022 r. Zebrane wnioski i opinie zostaną wykorzystane w pracach aktualizacyjnych nad planowanymi zmianami w LSR.

Do pobrania: Ankieta