W związku z trwającym procesem zewnętrznej ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 (LSR) zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dla mieszkańców obszaru objętego działaniem LGD.

Ewaluacja LSR obejmuje okres od 23.05.2016 r. do 30.06.2022 r.

Link do ankiety: https://forms.gle/oJbCSCAiTmNB7D1B6