W dniu 12.07.2022 r. w sali bankietowej Hotelu ALTA w Brzozowie przy ul. 3 Maja 53 (budynek obok Starostwa Powiatowego w Brzozowie) o godzinie 14.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021 wraz z oceną działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” za rok 2021 i udzielenia Zarządowi absolutorium.
6. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” za rok 2021.
8. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.