W dniu 11.03.2022 r. o godz. 15.30 w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie organizacyjne Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, dotyczące naboru wniosków numer 3/2022, przeprowadzonego w ramach zakresu Zakładanie działalności gospodarczej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum).
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Przekazanie informacji o alokacji środków i stopniu ich wykorzystania oraz ilości wniosków, które zostały złożone do LGD w ramach naborów.
4. Złożenie Oświadczeń o bezstronności w ocenie i wyborze operacji.
5. Przekazanie wniosków do omówienia.
6. Sprawy bieżące.