W związku z zaplanowanym w terminie od 3 stycznia 2022 r. do 20 stycznia 2022 r. naborem wniosków w zakresie ROZWOJU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I/LUB REKREACYJNEJ I/LUB KULTURALNEJ LGD „Ziemia Brzozowska” zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, którego tematyka obejmować będzie zasady ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 (LSR) wdrażanej przez LGD „Ziemia Brzozowska”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 2 (drugie piętro).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020