W związku z zaplanowanymi dwoma naborami wniosków w zakresie:
- Rozwoju infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej
- Rozwoju infrastruktury drogowej

LGD „Ziemia Brzozowska” zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, którego tematyka obejmować będzie zasady ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 (LSR) wdrażanej przez LGD „Ziemia Brzozowska”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 2 (drugie piętro). Początek spotkania – godz. 9.30.


Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020