Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. koordynacji projektów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru pracowników na w/w stanowisko została wybrana Pani Gabriela Tomoń.