Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” przedstawia propozycję zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji.

Proponowane zmiany polegają na:

1) usunięciu jednego z kryteriów wyboru operacji w zakresie zakładania oraz rozwoju działalności gospodarczej (dotyczy Przedsięwzięcia 3.1.1. Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez inwestycje rozwojowe tworzące nowe miejsca pracy oraz Przedsięwzięcia 3.2.1. Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw) – proponowana zmiana wynika z rekomendacji Instytucji Zarządzającej PROW 2014-2020 w związku ze zmianami w uregulowaniach dotyczących utworzenia oraz utrzymania miejsc pracy w ramach operacji (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U.2020 poz. 1555).

2) doprecyzowaniu opisu kryterium „Gotowość do realizacji operacji” (dotyczy Przedsięwzięć: 1.1.1. Rozwijanie infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej, 1.2.1. Rozwijanie infrastruktury ułatwiającej kontakty przestrzenne, w tym rozwój infrastruktury drogowej, 3.1.1. Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez inwestycje rozwojowe tworzące nowe miejsca pracy oraz 3.2.1. Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw) - proponowana zmiana wynika z monitoringu procesu wdrażania LSR.

W związku z planowanymi zmianami poniżej zamieszczamy dokumenty do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag:
1) Kryteria wyboru operacji – rozwój działalności gospodarczej – propozycje zmian
2) Kryteria wyboru operacji – zakładanie działalności gospodarczej – propozycje zmian
3) Kryteria wyboru operacji – rozwój infrastruktury publicznej – propozycje zmian

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian prosimy wnosić na formularzu zgłaszania uwag i propozycji do dnia 24.02.2021 do godziny 12:00 (na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do Biura LGD „Ziemia Brzozowska”, ul. Armii Krajowej 2, 36-200 Brzozów).

Do pobrania:
Formularz zgłaszania uwag i propozycji