Beneficjentom, którzy podpisali umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umożliwiono wprowadzenie zmian w umowie. Zmiany te dotyczą wprowadzenia uproszczeń w realizacji operacji.

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Samorządu Województwa Podkarpackiego w tej sprawie.

Do pobrania: Komunikat dot. możliwości aneksowania umów