W dniu 05.03.2020 r. o godz. 16.00 w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady dot. weryfikacji wyników dokonanej oceny operacji w zakresie zarzutów podnoszonych w proteście (autokontrola). Po rozpatrzeniu protestu dotyczącego oceny operacji 3/2019-LGDZB-014 według lokalnych kryteriów wyboru – z uwzględnieniem oceny w ramach kryterium Wpływ operacji na ochronę środowiska lub klimatu - Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” podtrzymała dokonaną ocenę operacji. Protest wraz z otrzymaną dokumentacją skierowany został do Zarządu Województwa Podkarpackiego wraz z załączonym do niego Stanowiskiem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” dotyczącym braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia.