W dniu 13.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Zakładania działalności gospodarczej.

Ocena dotyczyła wniosków (operacji) złożonych w ramach naboru numer 3/2019, przeprowadzonego w terminie od 28 listopada 2019 r. do 23 grudnia 2019 r., z limitem środków 400 000,00 zł.

Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali oceny 17 operacji. Wszystkie operacje zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem o naborze oraz za zgodne z LSR (Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność), w tym z programem (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

W wyniku oceny operacji według kryteriów wyboru wszystkie operacje zostały wybrane do dofinansowania.

8 z tych operacji mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze.

Wnioski o przyznanie pomocy dotyczące operacji wybranych zostały przekazane do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postępowanie dotyczące przyznania pomocy.

Do pobrania

- Lista operacji zgodnych z LSR, w tym z programem

- Lista operacji wybranych do dofinansowania (zawierająca wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze)

- Protokół