W dniu 07.02.2020 r. o godzinie 14.30 w Biurze LGD odbędzie się szkolenie dla członków Rady LGD „Ziemia Brzozowska”.

Szkolenie obejmować będzie następującą tematykę:
Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania – Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.