Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne LGD z mieszkańcami mające na celu poprawę ich świadomości ekologicznej.

Miejsce i termin:

- Jasienica Rosielna (Siedziba Stowarzyszenia Kobiet „Gosposiada” - Jasienica Rosielna 325) – 28 listopad 2019 r. godz. 15.00

- Haczów (GOKiW) – 5 grudzień 2019 r. godz. 9.00

- Hłudno (Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie, Hłudno 89) – 9 grudzień 2019 r. godz. 8.00

- Wara (Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Warze, Wara 247) – 9 grudzień 2019 r. godz. 11.00

- Dydnia (Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni, Dydnia 221) - 13 grudzień 2019 r. godz. 8.00

- Jabłonka (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce, Jabłonka 19) – 17 grudzień 2019 r. godz. 9.00

Udział w spotkaniach jest bezpłatny

Spotkania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020