W dniu 20.12.2018 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie, przy ul. 3 Maja 51 (trzecie piętro), o godzinie 15.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Planie działania i Planie finansowym na 2018 r. (projekt uchwały zostanie doręczony w dniu Walnego Zebrania Członków).
4. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.