Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne LGD z mieszkańcami mające na celu poprawę ich świadomości ekologicznej.

Miejsce i termin:

Hłudno (Dom Strażaka) - 6 grudzień 2018 r. godz. 14.00

Wara (Gminna Biblioteka Publiczna) - 7 grudzień 2018 r. godz. 14.00

Nozdrzec (Dom Strażaka) - 10 grudzień 2018 r. godz. 15.00

Jasienica Rosielna (Siedziba Stowarzyszenia Kobiet „Gosposiada” - Jasienica Rosielna 325) - 10 grudzień 2018 r. godz. 15.00

Domaradz (Dom Strażaka) – 13 grudzień 2018 r. godz. 16.00

Izdebki Rudawiec (Dom Strażaka) – 15 grudzień 2018 r. godz. 15.00

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Spotkania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020