W dniu 04.12.2018 r. o godzinie 15.00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” odbędzie się szkolenie dla członków Rady i pracowników Biura LGD.

Program szkolenia obejmować będzie następującą tematykę:

· Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność",

· Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania,

· Obowiązujące procedury oraz akty prawne związane z procesem oceny i wyboru operacji przez LGD.