W dniu 02.07.2018 r. o godz. 15.00 w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady dot. weryfikacji protestu od decyzji Rady LGD.

Po rozpatrzeniu protestu dotyczącego oceny operacji 1/2017-LGDZB-007 według lokalnych kryteriów wyboru – z uwzględnieniem oceny w ramach kryterium Innowacyjny charakter operacji oraz Wpływ operacji na ochronę środowiska lub klimatu - Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” podtrzymała dokonaną ocenę operacji.