W dniu 02.07.2018 r. o godz. 15.00 w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady dot. weryfikacji protestu od decyzji Rady LGD w związku z ponowną oceną operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, dotyczącą operacji złożonych w ramach naborów wniosków numer 1/2017 w zakresie ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ