palakt BUR2

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie realizuje projekt pn. „Podmiotowy System Finansowania - Subregion Krośnieński". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Regionalny rynek pracy, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP. Okres realizacji: od 01.05.2017 do 30.06.2019.

Projekt oferuje usługi rozwojowe adresowane do przedsiębiorstw (właścicieli oraz pracowników), obejmujące różnego rodzaju wsparcie m.in.: szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, doradztwo, coaching, mentoring. Powyższe usługi można wybierać jedynie z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) - platformy internetowej, opracowanej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie jest OPERATOREM Bazy Usług Rozwojowych w subregionie krośnieńskim „SK", obsługując między innymi powiat brzozowski.

Dyżury w mobilnym punkcie dla mieszkańców powiatu brzozowskiego prowadzone są w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska" w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 2 (II piętro).

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz informacje o terminach dyżurów można uzyskać na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie http://www.pigkrosno.pl/.

Od 05.09.2017 r. do 25.09.2017 r. Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie prowadzi I nabór na dofinansowane szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu „Podmiotowy System Finansowania - Subregion Krośnieński".

Do pobrania:
Informacja o naborze
Plakat