W dniu 25.07.2017 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie, przy ul. 3 Maja 51 (trzecie piętro), o godzinie 14.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” (wybory uzupełniające).
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Rady.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 (w zakresie uaktualnienia składu Rady).
7. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.