W dniu 06.07.2017 r. o godz. 11.30 w Biurze LGD „Ziemia Brzozowska” odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” dotyczące naboru wniosków przeprowadzonego w ramach zakresu tematycznego Rozwój działalności gospodarczej, w ramach którego do Biura LGD złożonych zostało 32 wnioski o przyznanie pomocy.

Z uwagi na dużą ilość spraw objętych porządkiem posiedzenia po zrealizowaniu części z tych spraw Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w posiedzeniu. Wznowienie obrad wyznaczono w terminie ustalonym i zaakceptowanym przez obecnych na posiedzeniu członków Rady LGD. Wznowienie obrad odbędzie się w dniu 17.07.2017 r. o godz. 11.30.