W dniach 24-25 maja 2017 r. w Brzozowie w Sali konferencyjnej Hotelu ALTA (ul. 3-go Maja) odbędzie się szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”. Szkolenie skierowane jest do członków Rady oraz pracowników Biura LGD.

Program szkolenia obejmować będzie następującą tematykę:
- Zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność LGD "Ziemia Brzozowska",
- Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność",
- Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania.
- Zakres tematyczny szkolenia umożliwi przygotowanie Rady oraz pracowników Biura LGD do skutecznej oceny i wyboru operacji wg nowych procedur, dzięki czemu zapewniony zostanie właściwy przebieg procesu przygotowania wniosków oraz oceny i wyboru operacji.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przyjmowane będą w Biurze LGD (telefonicznie lub osobiście), do 22 maja 2017 r. do godz. 16.00.

Do pobrania – program szkolenia

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020