W zakładce WNIOSKI I INSTRUKCJE zamieszczone zostały Generatory Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

DOKUMENTY MOŻNA RÓWNIEŻ POBRAĆ NA STRONIE ARiMR