W zakładce WNIOSKI I INSTRUKCJE dostępne są formularze dokumentów dla wnioskodawców poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

UWAGA: dokumenty dotyczące zadań w zakresie rozwijania działalności gospodarczej zamieszczone są w części: I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.


 DOKUMENTY MOŻNA RÓWNIEŻ POBRAĆ NA STRONIE ARiMR

* * *