W związku z ostatnim etapem prac nad Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016–2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” zapraszamy na ostatni etap konsultacji.
Konsultacje będą miały formę „Wysłuchania publicznego” i odbędą się w dniu 28.12.2015 r.Biurze LGD w Brzozowie przy ul. Mickiewicza 26 o godz. 12.15.

W trakcie konsultacji będzie można wnosić ostatnie uwagi do w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału w biurze LGD - telefonicznie (13 434 15 56) do dn. 28.12.2015 r. do godz. 11:00.

Ze Strategią można się również zapoznać w Biurze LGD przed konsultacjami – do dnia 28.12.2015 r. do godz. 12:00. W tym terminie można również wnosić uwagi do LSR.