ANKIETA
W związku z przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego prosimy o uzupełnienie ankiety, która umożliwi przeprowadzenie diagnozy obszaru objętego działaniem LGD „Ziemia Brzozowska”.Badania te uzupełnią analizę SWOT, pozwolą ocenić i zidentyfikować problemy rozwoju działalności podmiotów gospodarczych, społecznych (w tym organizacji pozarządowych) oraz mieszkańców.Tym samym badania ankietowe umożliwią lepszą identyfikację problemów i potrzeb lokalnej społeczności oraz przygotowanie Strategii, w której zawarte zostaną oczekiwania społeczności lokalnej dotyczące rozwoju obszaru LGD w najbliższych latach. 

Ankietaplik do pobrania

Ankieta - wersja do wypełnienia na stronie www -

KARTA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Zachęcamy także do wypełnienia KARTY PRZEDSIĘWZIĘCIA, w której mogą Państwo przedstawić swój pomysł na projekt, który chcieliby Państwo realizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania.Wypełnione Karty przedsięwzięcia prosimy złożyć w terminie do 27.10.2015 r. w Biurze LGD „Ziemia Brzozowska” w Brzozowie lub w Urzędzie Gminy. 

Karta przedsięwzięciaplik do pobrania 

KONSULTACJE 
Ponadto swoje propozycje oraz uwagi dotyczące przygotowywanej Strategii Rozwoju Lokalnego można zgłaszać osobiście w punkcie konsultacyjnym w Biurze LGD (Brzozów, ul. Mickiewicza 26) od wtorku do czwartku w godz. od 10:00 do 14:00 lub pocztą e-mail: lgd@powiatbrzozow