Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2022.

Na spotkania zapraszamy mieszkańców gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec. Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą nam do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb oraz przygotowania nowej Strategii Rozwoju Lokalnego.