Drukuj


Magdalena Pilawska: W ostatnim miesiącu pojawiły się dwie ciekawe publikacje wydane przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Brzozowska”. Czego one dotyczą?

Janusz DRAGUŁA

Janusz Draguła - Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska”: Tak faktycznie jest. Sfinansowaliśmy dodruk albumu „Ziemia Brzozowska”, wydanego przez LGD w 2010 r., który został znacząco uaktualniony. Pierwsze wydanie albumu cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu, a przede wszystkim wśród turystów, którzy tu spędzają wolny czas. I to zapotrzebowanie społeczeństwa na tego typu wydawnictwa przyczyniło się do decyzji o uaktualnieniu informacji znajdujących się w albumie i o jego dodruku. Druga publikacja to opracowanie, które prezentuje projekty zrealizowane za pomocą środków z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju. W tym przypadku zwróciliśmy uwagę na funkcję informacyjno-edukacyjną wydawnictwa, gdyż zadania realizowane przez LGD nadal nie są wystarczająco identyfikowane przez część społeczeństwa, a naprawdę jest ich sporo i warto je pokazać. Tym bardziej, że większość zrealizowanych projektów to projekty o szerokim znaczeniu społecznym, gdyż służą wielu środowiskom lokalnym.

ziemia_brzozowskaM.P.: Nowy Album „Ziemia Brzozowska” na pierwszy rzut oka nieco różni się od pierwszego wydania.

J.D.: To prawda. A to z tego powodu, że w dodruku odświeżyliśmy szatę graficzną, a to ona w dużej mierze wpływa na wrażenia estetyczne. Forma i styl albumu został zachowany. Album zawiera informacje oraz fotografie dotyczące każdej z gmin objętych działaniem LGD, czyli z całego powiatu brzozowskiego. Jest podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczy samego stowarzyszenia,  druga - gmin, objętych działaniem LGD. Opis każdej z gmin rozpoczyna się od informacji ogólnych, po których następuje zarys historii gminy. W dalszej części wymienione są zabytki, pomniki, muzea, izby pamięci i tablice pamiątkowe, imprezy cykliczne, sylwetki lokalnych artystów, itp. Nie zabrakło również informacji o miejscach szczególnie interesujących pod względem turystycznym, takich jak: trasy rowerowe, szlaki turystyki pieszej, agroturystyka, punkty informacji turystycznej czy biura podróży. Opisy zamykają informacje o przyrodzie, a więc florze i faunie, lasach, zbiornikach wodnych, a także o ochronie przyrody. Jak więc widać są to dość kompleksowe dane, które poszerzone o piękne zdjęcia pozwalają doskonale poznać teren powiatu.

M.P.: Album stanowi więc świetny materiał promocyjny powiatu.

J.D.: Oczywiście. Takie było nasze założenie, bo to jeden z celów Lokalnej Strategii Rozwoju - opracowanej z aktywnym udziałem partnerów społecznych, gospodarczych i przedstawicieli samorządów - która zawiera najważniejsze zadania będące odzwierciedleniem oczekiwań i potrzeb mieszkańców powiatu. Cel ten zakłada promowanie regionu i podkreślenie niezwykłości turystycznej i atrakcyjności inwestycyjnej powiatu. Musimy pamiętać, że mieszkamy w miejscu wyjątkowym, gdzie przeszłość, tradycja i kultura wielu pokoleń widoczne są praktycznie na każdym kroku, a podziw i zachwyt wzbudzają bezcenne zabytki architektury sakralnej, urocze dworki i pałace, a także dziewiczość krajobrazu, zachowana dzięki prowadzonej w sposób naturalny drobnotowarowej produkcji rolniczej, charakterystycznej dla tego właśnie terenu.

projekty_ksaizkaM.P.: Publikacja pod nazwą „Dobre Praktyki” to jak gdyby sprawozdanie z sześcioletniej działalności Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska”

J.D.: Można tak powiedzieć. Warto zaznaczyć, że dzięki LGD „Ziemia Brzozowska” w ostatnich sześciu latach aż dziewięć milionów złotych pozyskano z Programu Obszarów Wiejskich, a pieniądze te zostały efektywnie wykorzystane we wszystkich gminach powiatu brzozowskiego. Album „Dobre Praktyki” stanowi dokumentację tych właśnie efektów. Oglądając go uświadamiamy sobie jak bardzo zmieniło się w tym czasie oblicze powiatu. Podkreślić należy, że głównym beneficjentem pozyskanych środków finansowych były gminy i to właśnie na ich terenie udało się zrealizować wiele projektów ważnych dla lokalnych środowisk. Ich realizacja miała poprawić poziom życia mieszkańców poprzez rozwój strefy techniczno-przestrzennej, rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej.

M.P.: W jakim nakładzie zostały wydane albumy i gdzie można je dostać?

J.D.: Zarówno jeden jak i drugi album został wydany w nakładzie trzech tysięcy egzemplarzy. Znaczna część tego nakładu została przekazana gminom. Część zostanie przekazana do bibliotek i podmiotów branży turystycznej, także dla uczestników wydarzeń kulturalnych, targów czy konkursów organizowanych przez LGD. Osoby zainteresowane wydawnictwami mogą zgłaszać się do biura LGD w Brzozowie i tam - w miarę posiadanych możliwości – będzie można albumy otrzymać.

Magdalena Pilawska