W związku z planowanym wydaniem publikacji dotyczącej projektów zrealizowanych ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju udostępniamy wersje elektroniczne dokumentów:

Formularz projektu (operacji) zrealizowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”Formularz przekazania dokumentacji fotograficznej projektu (operacji)Publikacja zawierać będzie informacje oraz fotografie dotyczące każdego z projektów (operacji), który zrealizowany został ze środków przyznanych Lokalnej Grupie Działania na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Będą to zarówno projekty beneficjentów działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, jak i działania zrealizowane przez LGD w zakresie kosztów ponoszonych na nabywanie umiejętności i aktywizację oraz zrealizowane w ramach projektu współpracy. W publikacji zachowany zostanie układ graficzny, który umożliwi identyfikację projektu, beneficjenta, cel operacji, poziom/kwotę dofinansowania oraz efekty realizacji operacji.

Do pobrania:
- Formularz projektu (operacji) zrealizowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”
- Formularz przekazania dokumentacji fotograficznej projektu (operacji)