W związku z aktualizacją LSR na lata 2016-2022 udostępniamy do konsultacji społecznych planowane zmiany w LSR.

Propozycje zmian dotyczą przewalutowaniu LSR na walutę Euro a co za tym idzie przesunięciu niewykorzystanych środków dostępnych w ramach poddziałania 19.2 (wynikających z tzw. różnicy kursowej) na Przedsięwzięcie 3.1.1. Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez inwestycje rozwojowe tworzące nowe miejsca pracy, Przedsięwzięcie 1.1.1. Liczba nowych lub zmodernizowanych lub doposażonych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej, w tym minimum 4 zrealizowane w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców / Przedsięwzięcie 1.2.1. Rozwijanie infrastruktury ułatwiającej kontakty przestrzenne, w tym rozwój infrastruktury drogowej oraz doszacowaniu/zwiększeniu wskaźników w ramach tych przedsięwzięć.

W związku z planowanymi zmianami poniżej zamieszczamy dokumenty do konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag:

1) Plan działania – propozycje zmian

Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych zmian lub własne propozycje zmian prosimy wnosić do dnia 09.04.2021 r. do godziny 14:00 wysyłając wiadomość na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do Biura LGD „Ziemia Brzozowska”, ul. Armii Krajowej 2, 36-200 Brzozów na formularzu zgłaszania uwag i propozycji.

Do pobrania:

Formularz zgłaszania uwag i propozycji