W dniu 15.12.2020 r. w sali bankietowej Hotelu ALTA w Brzozowie przy ul. 3 Maja 53 (budynek obok Starostwa Powiatowego w Brzozowie), o godzinie 14.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmian w Planie działania i Planie finansowym Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” na rok 2020,
- przyjęcia Planu działania i Planu finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” na rok 2021,
- zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

4. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.