W dniu 19.12.2019 r. w sali bankietowej Hotelu ALTA w Brzozowie przy ul. 3 Maja 53 (budynek obok Starostwa Powiatowego w Brzozowie), o godzinie 14.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Planie działania i Planie finansowym na 2019 r. (projekt uchwały zostanie doręczony w dniu Walnego Zebrania Członków).
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - ustalenia liczby członków Rady,
    - wyboru Rady,

6. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.
7. Przekazanie materiałów promocyjnych.