W dniu 06.04.2017 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie, przy ul. 3 Maja 51 (trzecie piętro), o godzinie 14.30 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady.

4. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

 

Z projektem zmian w Regulaminie Rady można zapoznać się w Biurze LGD.